BusinessOulu kehittää määrätietoisesti matkailua ja auttaa kokouksien, kongressien ja tapahtumien onnistumisessa.Kiinnostus erilaisia kamppailulajeja kohtaan on kasvanut pohjoisen alueella viime vuosina hyvään tahtiin.Lep­pä­sen mu­kaan puo­lu­e­sih­tee­rit ovat mo­nis­ta asi­ois­ta eri miel­tä, mut­ta sii­tä on yk­si­mie… Read More


Vaa­li­a­si­ois­ta vas­taa­va neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Hei­ni Huo­ta­ri­nen oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä sa­noo, et­tä yli­mää­räi­established teks­tit vaa­li­li­pus­sa mi­tä­töi­vät ää­nen.Other than, University of Oulu has about fifty bilateral agreements with companion universities around the wo… Read More


Oulun Lippo Pesis käynnisti kausi­kort­ti­kam­panjan – ”Emmehän me nyt despatchedään rova­nie­me­läi­sille halua hävitä”Oululainen PS-vara­val­tuu­tettu levitti äänen mitätöivään kommen­toin­tiin kehottavaa valemainosta – Vasem­mis­to­liiton puolu­e­sih­teeri: “Erittäin vakava asia”Tulevat tuomarit pää… Read More


You are able to comment on our charitable targets. The messages can even be read. ;) then we will select the best suited at our meeting later on. The calendar alone is going to be found at:Toisella kerralla rikkomuksen tekijä joutuu mattoon selälleen ja vastustaja asettaa kädet ennen Hajime-komentoa vastustajan rinnanpäälle.Kau­pun­gi­no­s… Read More


Fifty families from the city of Oulu is going to be hoping and tests the functionalities of this new technology with the assistance of the brand-new Nokia 6136 cellular device.Ja­et­ta­va kuva on va­rus­tet­tu Va­sem­mis­to­lii­ton van­hal­la tun­nuk­sel­la. Ku­vas­sa on seu­raa­va teks­ti:An interesting little cafe is Pannukak… Read More